Elsystem, del 2 – Elektriska komponenter

I den här bilagan förklaras de symboler och elektriska komponenter som finns med i översikten av elsystemet.

Förklaring av symboler

Alternator
En likströmsgenerator 12V eller 24V som drivs av rem från huvudmotorn. Representerar även likriktare och regulator som gör om elektriciteten till rätt form för att ladda ett batteri med samma nominella spänning.

Battery
Symbolen representerar ett batteri eller en batteribank. En batteribank består av flera batterier av samma typ som är parallell- eller seriekopplade. Batterierna används för att lagra energi från båtens olika energikällor. Batterierna i vår fiktiva båt har 12V eller 24V nominell spänning.

Battery separator
Den här komponenten har till uppgift att göra så att det går att ladda två olika batterier med samma nominella spänning från en generator.

Charger
Drivs av 230V AC som den gör om till 12V DC eller 24V DC för att ladda ett batteri eller en batteribank. Idag laddar de flesta laddarna efter en s.k tre-stegs laddning Bulk, Absorbation och Float. Mer om laddning kommer i artikeln om Batterier.

DC/DC Converter
En elektrisk komponent som omvandlar 12V eller 24V DC till 12V eller 24V DC. I vissa fall kan en konverter användas som batteriladdare. I den här båten drivs alla converters av 24V DC. De är inställda att ladda batteriet i det andra delsystemet vilket innebär att de har en 3-stegs laddningsfunktion.

Generator
Ett elverk som producerar 230V 50Hz eller 120V 60Hz (USA). De finns i flera olika storlekar och typer av generatorer. Har man ett elverk ombord behöver man se till att det är anpassat att klara effektbehovet för att driva all 230V utrustning som man vill kunna ha igång samtidigt när elverket körs.

Ground (earth or sea)
Symbolen representerar en koppling till en elektrisk jordpunkt, en s.k noll-potential. Det innebär att den elektriska spänningen per definition blir 0V i den punkten. På land används marken som noll-potential, på en båt används vattnet kring båten som jordpunkt.

Inverter
Drivs av 24V DC och skapar 230V AC 50 Hz. Invertrar finns för olika effekter, en liten inverter klarar av att leverera 200W medan en stor 24V DC inverter kan leverera 3.5 kW 230V AC. Det motsvarar ungefär 16A ström från landström eller elverk.

Isolation transformer
En elektisk komponent som används i anslutningen till landström som gör att det det inte blir någon metallisk koppling mellan båtens elsystem och elsystemet i land. Det gör att elsystemen är galvaniskt åtskilda vilket eliminerar galvanisk korrosion orsakad av spänningsskillnader mellan båtjord och landjord.

Kopplingsplint
Används för att koppla ihop flera kablar till samma punkt i elsystemet, ex.vis en punkt som ansluter till skyddsjord.

Other electrical device
Texten i symbolen avgör vilken elektrisk komponent som avses

Solar panels
Symbolen representerar solpaneler, vind- eller vatten-generator med tillhörande regulatorer som levererar 12V eller 24V DC till båtens batterier.

Start motor
Symbolen representerar en startmotor monterad på huvudmotor eller elverk.

Terminal block
Kopplingsplint för elektriska kablar. Används för att koppla samman flera kablar till en elektrisk potential, ex.vis 12V, 0V eller skyddsjord.

Andra elektriska komponenter

AIS
En AIS transponder ansluten till navigationsnätverket, drivs med 12V/24V DC. Den har en egen GPS-mottagare samt ansljts till en egen VHF-antenn på båten. Den kan även ansluta till navigationssystemets nätverk där den lämnar information om andra AIS-utrustade saker (båtar, fartyg, fiskeredskap, vindkraftverk, väderbojar m.m)

Autopilot
Ansluts till 12V/24V DC. Består av givare för rodervinkel och båtens rörelser, styrdator, styrmotor och kontrollpanel. Autopiloten är ansluten till navigationssystemets nätverk där den hämtar information om kurs och fart, samt lämnar information om styrd kurs, rodervinkel m.m.

Bow thruster
Bogpropeller med motor, kontrollbox och styrknappar, den drivs av 12V/24V DC.

Freezer
Frysbox med kompressor och kontrollbox, den drivs av 12V/24V DC.

Fridge
Kylskåp med kompressor och kontrollbox, den drivs av 12V/24V DC.

Furler
Elektrisk furler för genuan med kontrollbox och knappar, den drivs av 12V/24V DC och har en effekt omkring 1kW

Furler ctrl
Kontrollkretsen till furler för genua och storsegel, drivs av 12V/24V DC och är placerad i ett annat delsystem än furlern för att inte påverkas av eventuellt spänningsfall när motorn går.

Heat
En dieselvärmare med sensor och kontrollpanel. Den drivs av 12V/24V DC.

Instrumentbelysning
Ansluts till 12V/24V DC och sitter på en krets med dimmer på styrpiedestalen.

Light
Belysning med lysknappar, 12V/24V DC eller 230V AC.
För att slippa ha inverter igång för lanternor och vanlig belysning används lampor som drivs av 12V(24V DC. Belysningen är uppdelad på flera kretsar, kök, akterhytt, salong babord, salong styrbord etc.

Nav
Navigationsinstrument, sensorer och instrumentnätverket. Mäter och visar fart genom vattnet, djup, kompass, vindriktning och styrka och GPS. Drivs från 12V/24V DC.

Outlet
Eluttag 12V/24V DC eller 230V vägguttag.
Ett standard-väggutag för 230V är tillverkat att klara upp till 16A, men det finns risk att det då värms upp vid längre tids användning.
Rekommendationen är att begränsa strömuttaget till 10A (ca 2kW) i ett vanligt vägguttag.

Plotter
En plotter med separat styrpanel. Kan drivas av 12V/24V DC. Den består av en skärm för visning av sjökort och båtens position och andra uppgifter från navigationssystemets nätverk.

Power Source
Väljer automatiskt vilken 230V energikälla som ska anslutas till förbrukarna. Den har även egenskapen att automatiskt fördela el till olika förbrukare beroende av vilken energikälla som är inkopplad. Ex.vis får laddarna bara el när landström eller elverk är energikälla. När elektriciteten kommer från invertern är det ju ingen idé att ladda batterier.

Pumps
De olika pumparna med sina kontrollboxar och sensorer. Ex.vis pump för färskvatten, el-toa eller en länspump. Drivs av 12V/24V DC. Det kan även finnas pumpar som drivs av 230V AC, ex.vis vattenpumpen till air-condition.

Radar
Radarenhet med anslutning till navigationsnätverket, drivs av 12V/24V DC. Ansluten till plotter som används för att visa radarbilden, ibland överlagrat på sjökortet.

Start motor
Representerar startmotor, sensorer, motorinstrumentering och startreglage på huvudmotor. Eftersom det finns ett elverk finns det två startmotorer i 12V Start.

Stereo
Förstärkare med radio och FM-antenn, högtalare, mediaspelare och kontrollpanel. Det är vanligast att dessa är tillverkade för 12V DC.

Stove
1-fas, 230V AC med två eller 3 induktions- eller halogen-plattor. En del modeller kan även ha elektrisk ugn med både under- och övervärme. Ska man kunna använda en elspis utan att vara ansluten till landström behövs en inverter som kan leverera den effekt som spisen kräver, har ofta en effekt över 2 kW.

Thruster ctrl
Kontrollenhet till bogpropeller, drivs av 12V/24V DC och är placerad i ett annat delsystem än bogpropellern för att inte påverkas av eventuellt spänningsfall när bogpropellern arbetar.

Vhf
Vhf-radio som är fast installerad och ansluten till navigationsnätverket. Ansluts till 12V/24V DC och en högt placerad VHF-antenn på båten. Vissa modeller ansluter även till navigationsnätverket och hämtar uppgift om position som kan användas då den sänder vissa s.k DSC-meddelanden.

Washing machine
Tvättmaskin som drivs med 230V AC och den dra som mest ca 10A när den är igång.

Warm water
Varmvattenberedare som drivs med 230V AC eller värms av motorns kylvatten. Värmeelementet i en 40-liters beredare har en effeket som är omkring 1 kW vilket motsvarar ungefär 5A förbrukning när den behöver värma vatten.
Se till att varmvattenberedaren är inkopplad på en krets som bara har ström via land eller elverk.

Watermaker
Tillverkar dricksvatten från rent havsvatten. Den här modellen producerar 120 liter per timme och drivs av 24V DC. Högtryckspumpen har en effekt omkring 800W och den drar omkring 35A under drift.

Winch
Elektriska vinschar med kontrollboxar och styrknappar, drivs med 12V/24V DC och har en effekt omkring 800W för den här båtstorleken.

Windlass
Elektrisk ankarspel med kontrollbox och styrknappar, drivs med 12V/24V DC och har en effekt omkring 2kW för den här båtstorleken.

Annons
%d bloggare gillar detta: