Elsystem, del 3 – Batterijämförelse

I den här tabellen har jag sammanställt några olika egenskaper för de vanligaste typerna av batterier som används ombord på båtar idag. Siffrorna är ungefärliga eftersom det finns en del variationer mellan tillverkare. Jag har även tagit fram en tabell man kan använda för att livscykelkostnaden för olika batterityper.

Eftersom jag gjort en sammanställning som speglar olika typer av batterier har jag varit tvungen att avrunda vissa värden något jämfört med vad olika leverantörer redovisar. Därför går det att hitta leverantörer som har andra värden. Jag har förenklat för att det ska bli lite tydligare skillnader mellan de olika typerna av batterier. Ex.vis kan det finnas leverantörer av LiFePO4 som anger andra värden för lägsta DoD eller laddningcykler. Samma sak med självurladdningsgraden där jag angett den högsta siffran jag hittat.

Jag har även rundat av värdena, så att det blir lite tydligare skillnader mellan de olika typerna av batterier. Till exempel kan det finnas leverantörer av LiFePO4 som anger andra värden för minsta DoD eller laddningscykler. Samma sak med självurladdningshastigheten där jag angav det högsta värdet jag hittade.

Jag har tagit mig lite frihet när det kommer till att definiera maximala laddnings- och urladdningsströmmar som inte åldrar batteriet snabbare än ”normalt”. Så ta detta värde endast som en indikation på de maximala strömmarna för att ge en bild av batteritypen. För närvarande finns det inga sådana värden som Cold Cranking Amps eller Continous Cranking Amps på LFP-batterier. LFP-batterier kan dock leverera stora strömmar och det är ofta BMS som sätter gränserna för att skapa en säkrare lösning med mindre risk för överhettning eller åldrande av batterierna.

Jämförelse av batteriegenskaper
Annonser

Kostnadsjämförelse olika batterityper

För att kunna jämföra olika typer av batterier behöver man kompensera för att olika typer av batterier har olika mängd användbar kapacitet (Ah, Wh) och olika livslängd (antal laddningscykler).

I den här tabellen har jag dels sammanställt uppgifter om batteriernas användbara kapacitet och livslängd (laddningscykler).

Jag har även beräknat utjämnande (normaliserande) faktorer så man ska kunna jämföra olika typer av batterier även om de har olika stor tillgänglig kapacitet och olika livslängd.

Till sist har jag kombinerat de utjämnande faktorerna för kapacitet och livslängd till en utjämnande faktor för inköpskostnaden. Med denna faktor kan man beräkna om ett batteri är dyrare eller billigare än ett annat under en jämförbar livstid.

Jämförelse av batterikostnad

För att kunna jämföra batterier på det här sättet förutsätts två saker

  1. Att man installerar samma tillgängliga kapacitet oavsett vilken typ av batteri som jämförs.
  2. Den batterityp med kortast livslängd, ersätts successivt med nya batterier av samma typ för att uppnå samma livslängd som det batteri med längre livslängd.
Annonser

Exempel kostnadsjämförelse

Antag att du vill jämföra kostnade för ett GEL-batteri med ett LFP-batteri. Hur gör man då?

Du har redan tagit reda på hur mycket kapacitet som behövs i batteribanken. Antag att det är 24V och 400Ah

Ett GEL-batteri har 60% tillgänglig kapacitet och ett LFP har 80%. Faktorn för att kompensera för olika livslängd är 5.3 för GEL och 1 för LFP. Det innebär att man behöver ersätta GEL-batterierna drygt 4 gånger för att uppnå samma livslängd som LFP.

I tabellen nedan har jag sammanställt uppgifter för att beräkna livstidskostnaden för GEL jämfört med LFP.

GELLFP
Kapacitet 24V400Ah/60% = 660Ah400Ah/80% = 500Ah
Batterier 6 * 12V 220Ah3 * 24V 200Ah
Inköpspris
(inkl. moms)
4 320 EUR14 700 EUR
Livstidskostnad5,3 * 4 320 = 22 896 EUR14 700 EUR

Jag har bara tittat på batterier som tillverkas av Victron.

Orsaken till att båda batterierna är från samma tillverkare, är för att få en rättvisare jämförelse. Det går att hitta billigare GEL- och LFP-batterier, men eftersom syftet med artikeln är att visa på livstidskostnader för batterierna, har jag avstått från att hitta ”billigaste” eller ”bästa” batterierna.

Victron hade inget LFP batteri som det gick att bygga en 24V batteribank med 500Ah nominell kapacitet. Istället valde jag ett batteri som ger en något större batteribank, 600Ah nominell kapacitet och 480 Ah tillgänglig kapacitet.

Detta LFP-batteri har även inbyggd BMS som kan hantera upp till 5 parallellkopplade batterier.

Slutord

Att byta från bly-syra batterier till LFP-batterier kommer att kosta mer jämfört med att byta till nya kompatibla bly-syra batterier.

Men ska du behålla båten flera år och har råd, investera i LFP-batterier. Dels slipper du köpa nya bly-batterier, dels ökar båtens andrahandsvärde.

En annan indirekt effekt av att använda LFP-batterier är om du använder motorn eller generatorn för att ladda batterierna. Eftersom laddningen går fortare, blir det färre motortimmar

Annonser
Annons
%d bloggare gillar detta: