Grenada to SVG covid-19 protocol

Now that we are going to sail up to Saint Vincent and the Grenadines (SVG), we must follow certain rules that SVG has for visitors to the country.

Nu när vi ska segla upp till Saint Vincent and the Grenadines (SVG) måste vi följa vissa regler som SVG har för besökare till landet.

Continue reading “Grenada to SVG covid-19 protocol”

Travel in covid-19 times

It’s November and it’s time to return to Sally in Grenada. Unfortunately, the pandemic with covid-19 has picked up speed again and the number of infections is rising almost all over the world. As the number of infected people rises, more and more travel restrictions are introduced in many countries and scheduled flights are canceled. It feels like the longer we wait, the harder it will be to travel to Grenada and Sally.

We try to read about what applies, but on the one hand the rules and conditions change, on the other hand the information is not always completely unambiguous and there is room for interpretation.

Det har blivit November och det är dags att återvända till Sally på Grenada. Tyvärr har pandemin med covid-19 tagit fart igen och antalet smittade stiger över nästan hela världen. I takt med att antalet smittade stiger, införs mer och mer reserestriktioner i många länder och planerade flygningar ställs in. Det känns som att ju längre tiden går ju svårare kommer det att bli att resa till Grenada och Sally.

Vi försöker läsa på om vad som gäller, men dels ändras regler och förutsättningar, dels är inforationen inte alltid helt entydig och det finns utrymme för tolkning.

Continue reading “Travel in covid-19 times”

New bimini with shaders

The original bimini for our boat has not worked so well. It was incorrectly sewn so that the fabric was not stretched up between the frames and water collects there when it rains. Water that leaks in through the middle seam and drips down on those in the cockpit. The bimini was also so high that it did not fit under the boom of the mainsail when sailing.

Den ursprungliga bimini till vår båt funkerade inte så bra. Den var felsydd så att tyget inte sträcktes upp mellan bågarna och där samlades det vatten vid regn. Vattnet läckte in genom mittsömmen och droppade ner på de som är i sittbrunnen. Biminin var dessutom så hög att den inte fick plats under bommen till storseglet vid segling.

Continue reading “New bimini with shaders”

Building a targa arch

Since I received questions about the targa arch that we built before the Atlantic sailing, it feels justified to write an article about it on the blog. Then those who are interested can take part in our design choices, the drawing and our experiences from the construction and the use.

Eftersom jag fått frågor om targabågen som vi byggde inför Atlant-seglingen, så känns det motiverat att skriva en artikel om det på bloggen. Då kan de som är intresserade ta del av våra designval, ritningen och våra erfarenheter från bygget och användningen.

Continue reading “Building a targa arch”

Using PredictWind

We have had a standard subscription with PredictWind since we started our long-distance sailing. You need such a subscription to be able to download GRIB files via IridiumGo. You also get a tracking page and are allowed to download route suggestions. In this article, I write about how we used PredictWind and what we learned from it.

Vi har haft ett standard-abonnemang hos PredictWind sen vi började vår långsegling. Det behövs ett sånt abonnemang för att kunna hämta GRIB-filer via IridiumGo. Man får även en tracking-sida och ges möjlighet hämta ruttförslag. I den här artikeln skriver jag om hur vi använde PredictWind och vad vi lärt oss från det.

This weather was not found in the GRIB-files
Continue reading “Using PredictWind”