Lisbon and Sweden

29 juli 2019

Vi lämnade Porto igår och hade en bra segling hit till Lissabon. Lite dimma, vi är ju i Portugal :), men också möjlighet att sätta vår nya gennaker igen. Provade även fiskelyckan, men tyvärr, ingen fångst idag heller.

We left Porto yesterday and had a good sailing to Lisbon. A little fog, we are in Portugal :), but also the opportunity to use our new gennaker again. Tried the fishing luck too, but unfortunately, no catch today either.

Vid Tajos mynning ligger Cascais och Estoril med sina marinor. Men vi väljer att ta oss en bit in i floden, närmare Lissabons centrum och flygplatsen. Vi vill ha en så lugn, säker och billig marina som möjligt eftersom vi kommer stanna länge, och dessutom lämna båten några veckor och flyga hem till Sverige. Vi har bra rabatt hos Marina Parque das Nacoes via ARC, som organiserar vår Atlantöverfart, så den får det bli.

Innan vi for från Porto mejlade vi marinan i Lissabon för att vara säkra på en bra plats för Sally, 15 x 4,5 meter. De var väldigt osäkra om de skulle ha plats för oss, och bad oss återkomma senare. Det brukar alltid ordna sig, och det fanns ju andra marinor, så vi gav oss iväg i alla fall. När vi närmade oss ringde vi upp och frågade
om det löst sig med plats för oss.

Nja, för 15 meter finns det nog inte plats. Vilken längd står det i era båtpapper att båten har?

Jonas: 14,99 meter.

Ja men då är det inga problem. Välkomna!

Vem påstår att längden inte har betydelse 🙂

At the mouth of the Tajo lies Cascais and Estoril with their marinas. But we choose to get a bit into the river, closer to the center of Lisbon and the airport. We want as calm, safe, and cheap marina as possible because we will stay longer, and also leave the boat for a few weeks and fly home to Sweden. We have a good discount at Marina Parque das Nacoes via ARC, which organizes our Atlantic crossing, so it will be.

Before we left Porto we emailed the marina in Lisbon to get a good location for Sally, 15 x 4.5 meters. They were very uncertain if they would have room for us, and asked us to come back later. It always works out, and there were other marinas, so we left Porto anyway. As we approached Lisbon, we called the marina and asked if they have a place for us.

Well, for 15 meters there is probably no room. What length does your boat paper say that the boat has?

Jonas: 14.99 meters

Yes, but then it’s no problem. Welcome!

Who says length doesn’t matter 🙂

wm-20190803-110012
wm-20190803-110129

Marinan har problem med att tidvattnet drar med sig slam in som lägger sig på botten, och de behöver därför muddra mellan bryggorna regelbundet. Nu byggdes nog marinan för en större kapacitet än vad som kommit att behövas, så de struntar i muddring mellan vissa bryggor. Och då kan det se ut så här vid lågvatten. Den här båten hade legat här i ett år, men bogserades bort medans vi var där.

The marina has problems with the tide dragging sludge into the marina which settles on the bottom, and they, therefore, need to dredge the docks regularly. Now the marina has probably been built for a larger capacity than has been needed, so they ignore dredging between some jetties. And then it can look like this at low tide. This boat had been here for a year but was towed away while we were there.

wm-20190801-142415

Det är några dagar med båtfix, hur mycket kan det finnas att göra egentligen? Ibland känns det som att äga en båt ger mer jobb än att äga ett hus! Men vi hinner även med en hel del turistande. Vi vandra upp och ner på Lissabons gator, stan är ju precis som Rom byggd på sju kullar, och här är det väldigt branta kullar. Har inget minne av att det var så i Rom.

There are a few days with boat fix, how much can there be to do really? Sometimes it feels like owning a boat does more work than owning a house! But we also have time to be tourists. We walk up and down the streets of Lisbon, the city is just like Rome built on seven hills, and there are very steep hills. Have no memory that it was so in Rome.

Orkar man inte gå kan man alltid ta en vagn som går upp och ner för vissa backar.

Tyvärr är det väldigt mycket klotter på vissa ställen. Har varit så både i Spanien och Portugal. Tråkigt att se.

If you can’t walk, you can always take a tram that goes up and down for some slopes.

Unfortunately, there is a lot of graffiti in some places. Has been so in both Spain and Portugal. Sad to see.

Man kan också ta den här hissen upp. Konstruerad av en lärling till Eiffel, som verkar ha ett finger med i många stålkonstruktioner ute i världen.


You can also pick up this lift. Constructed by an apprentice to Eiffel, who seems to have a finger in many steel structures around the world.

Vi åker med spårvagn 28 upp och nerför kullarna och genom trånga gator, ett måste för varje turist.

We travel with tram 28 up and down the hills and through narrow streets, a must for every tourist.

Borg

Besöker Castelo de S. Jorge, en slottsruin från 1000-talet högst upp på en av kullarna. Fantastisk utsikt och en massa historia!

Visits Castelo de S. Jorge, a castle ruin from the 11th century at the top of one of the hills. Great views and a lot of history!

wm-20190803-134538

Vandrar över ett av Europas största torg m.m., m.m. Men ändå finns massor mer att göra och se. Får bli nästa gång!

Walks over one of Europe’s largest squares, etc. But still, there is plenty more to do and see. Maybe next time!

Det händer ganska ofta att jag väljer sånt jag inte riktigt vet vad det är på menyer, vill ju inte missa något nytt som kan vara gott. Provar gärna lokala specialiteter. Ibland blir det toppen …..och ibland botten. Den här gången ser jag något på menyn med potatis och aioli. Ska bli spännande att se vad de gör av det, potatis låter som ett ganska säkert kort ändå. In kommer…..potatisskal, lätt friterade 🙂 Jonas ser mycket nöjd ut med sitt säkra kort, en gazpachosoppa. Men kreativt och bra miljötänk tänker jag, bättre än att slänga, och gott var det.

It happens quite often that I choose something I do not really know what it is from a menu, do not want to miss something new that can be good. Try local specialties. Sometimes it will be the top ….. and sometimes the bottom. This time I see something on the menu of potatoes and aioli. Should be exciting to see what they make of it, potatoes sound like a pretty safe card anyway. In comes ….. potato peel, lightly fried 🙂 Jonas looks very pleased with his safe card, a gazpacho soup. But creative and good environmental thinking, I think, better than throwing, and it tasted good as well.

SINTRA

wm-20190804-114403

Ett annat måste, om man har tid och vill lämna stan en dag, är att åka till Sintra. En sagostad i bergen fylld med olika slott och palats.

Another must, if you have time and want to leave town one day, is to go to Sintra. A fairy tale town in the mountains filled with various castles and palaces.

Vi besökte ett av dem, Quinta da Regaleira, ett minst sagt udda ställe. Byggt av en rik affärsman i början av 1900-talet, så inte så gammalt, som efter diverse turer med privat ägande tvångsinköptes av portugisiska staten och öppnades för allmänheten. Palatset var otroligt utsmyckat med konstiga djur och symboler, och vore man lagd åt det konspiratoriska hållet finns mycket att tyda in här, men mest fascinerande var den stora trädgården. Barnslighet och fantasi måste ha varit starka egenskaper hos affärsmannen och hans arkitekt som skapade den. Det var… i

We visited one of them, Quinta da Regaleira, a rather odd place. Built by a wealthy businessman in the early 1900s, not so old, which after various tours with private ownership was forcibly purchased by the Portuguese state and opened to the public. The palace was amazingly decorated with strange animals and symbols, and if you were to add to the conspiratorial direction there is much to indicate here, but the most fascinating was the large garden. Childishness and imagination must have been strong attributes of the businessman and his architect who created it. It was…

wm-20190804-151004
wm-20190804-150634
wm-20190804-151614

…tinnar och torn… broar och brunnar.

Vindlande stora och små stigar, tunnlar in i berget.

… peaks and towers … bridges and wells

Winding big and small trails, tunnels into the mountain

Massvis av olika växter, t.o.m. några Segoiaträd.

A lot of different trees, even a couple of Segoia.

Mycket väl värt ett besök, trots lång kö.

Well worth a visit, even despite the long queue at the entrance.

SWEDEN

Vi stortrivs med vårt nya liv, att vara pensionär och segla är inte så dumt. Vi gillar friheten och möjligheterna att uppleva så mycket nytt och träffa massor av nya människor. Oftast andra långseglare, där den gemensamma nämnaren är just segling, men för övrigt med så olika bakgrunder. Men…saknaden av nära och kära hemma är svår ibland. Har läst flera berättelser där långseglare beskriver just längtan till framför allt barn och barnbarn som det svåraste, och att det är den som till slut får flera att komma hem igen. Men tills vidare får vi helt enkelt flyga hem till Sverige när tillfälle ges. Så här i Lissabon lämnar vi båten och har några veckor i Sverige där vi för första gången får träffa vårt nyaste lilla barnbarn Klara, och krama om älskade Sixten igen. Det är härliga veckor i Malmö hos Sofia och Johan, och en roadtrip runt i Sverige för att träffa våra andra barn och föräldrar som är lite utspridda. Vi hann med en 50-årsfest också, men tyvärr inte alla vänner, vi får ses vid senare tillfälle. En stor kram till er alla från oss så länge, och ingen nämnd så ingen glömd.

We love our new lives, being retired and sailing is not so foolish. We like the freedom and opportunities to experience so much new and meet lots of new people. Most often other sailors, where the common denominator is just sailing, but otherwise with such different backgrounds. But … the lack of loved ones at home is sometimes difficult. Have read several stories where sailors describe the longing for above all children and grandchildren as the most difficult, and that it is the one that eventually gets more people to come home again. But for now, we can simply fly home to Sweden when the opportunity arises. So here in Lisbon we leave the boat and have a few weeks in Sweden where for the first time we get to meet our newest little granddaughter Klara and hug about beloved Sixten again. It’s wonderful weeks in Malmö with Sofia and Johan, and a road trip around Sweden to meet our other children and parents who are a little scattered. We had a 50th birthday party too, but unfortunately not meeting all our friends, we will see you later. A big hug to you all from us, and no one mentioned so nobody forgot.

hemma

Tillbaka i Lissabon hade vi egentligen tänkt åka relativt snart, men måste vänta på två solpaneler och några andra saker vi beställt. Tyvärr är en solpanel helt sprucken i glaset när de väl kommer, och ny måste skickas, så först efter en vecka kommer vi iväg.

Back in Lisbon, we had planned to go relatively soon, but we had to wait for two solar panels and some other things we ordered. Unfortunately, one solar panel is completely cracked when it arrives, and new ones must be sent, so after one more week can leave.

En nymfkakadua, även kallad nymfparakit, besökte oss på båten en kväll. Vi bjöd på lite vatten och den höll oss sällskap någon halvtimme. Eftersom den hör hemma i Australien antar vi att den var på rymmen.

A nymph cockatoo, also called a nymph parakeet, visited us on the boat one evening. We offered some water and it kept us company for half an hour. Because it is native to Australia, we assume that it was on the run.

kakadua

Den 31 augusti tar vi en tvåtimmars motorgång ut till Cascais, vid inloppet mot Lissabon. Här är vi nu och inväntar rätt väder för överfart till Porto Santo, en liten ö som hör till, och som ligger strax norr om Madeira.

On August 31, we take two-hour motoring out to Cascais, at the entrance to Lisbon. Here we are now waiting for the right weather for crossing to Porto Santo, a small island that belongs to and is located just north of Madeira.

2 reaktioner till “Lisbon and Sweden

  1. Trevlig och intressant reseskildring, fortsatt lycka till på er resa!
    Kramar till er bägge från Lotta och Philip 🥰

    Gilla

Kommentarer är stängda.