Porto Santo

4 september 2019

Idag lämnar vi Cascais för tre dagars segling till Porto Santo, en liten ö norr om Madeira. Vi har ingen aning om hur länge vi kommer stanna där, det får visa sig, beroende på hur vi trivs. Till slut blev det två väldigt sköna veckor.

Today we leave Cascais for three days sailing to Porto Santo, a small island north of Madeira. We have no idea how long we will stay there, it may turn out. In the end, we stayed two weeks, and it was two very nice weeks.

Men först måste vi ta oss dit. Vädret säger lagom med vind, ca 9 m/s med byar upp till 13. Avtagande sista dagen. Låter ok och dagen börjar bra med lunch och go´fika.

But first we have to get there. Weather says moderate wind, about 9 m/s with gusts of up to 13. Decreasing the last day. Sounds OK and the day starts with a good lunch and ”go’fika”, a Swedish term for a good cup of coffe and a cake or two.

Mums

Vad vi inte räknat med var den starka blåsten längre norrut, utanför Galicien och Portugals norra kust. Den skickade ner gigantiska dyningar på 5-6 meter, och vågor på upp till 3 meter.

What we did not expect was the strong winds further north, off Galicia and Portugal’s northern coast. It sent gigantic swell of 5-6 meters, and waves of up to 3 meters.

Stooora dyningar

Dessutom var det lite mer vind än utlovat, stadigt på minst 12 m/s med byar på 16. Låter kanske inte som någon enorm skillnad mot vad som utlovats, men de sekundmeterna gör stor skillnad på tryck i seglen och fart på båten.

Så fort gick det och för Sally var det inga problem, hon gled lätt upp och ner på dyningarna och tog vågorna bra. Även Jonas klarade det bra. Värre var det med mig, sjösjukan kom trots alla motmedel jag tagit. Sjösjukan gör en väldigt trött, precis som sjösjuketabletterna, så det var bara att lägga sig. Jag skulle nog kunna sova dygnet runt i ett sånt här läge. Men även Jonas måste ju få sova, så ett nattpass fick det bli med spypåsen nära till hands. Vilket var tur några gånger.

Moreover, it was a little more wind than promised, steady at least 12 m / s with gusts of 16 might not sound like a huge difference to what was promised, but the increase makes a big difference on the pressure in the sails and speed of the boat.

We did good speed and for Sally it was no problem, she easily sailed up and down the waves and took the waves well. Jonas also did well. It was worse with me, the sea sickness came despite all the remedies I took. The sea sickness makes me very tired, just like the sea sickness tablets, so it was just to fall asleep. I could probably sleep around the clock in such a situation. But Jonas also had to get some sleep, so a night pass had to be with the sick bag close at hand. Which was lucky a few times.

All segling är inte kul

Andra dagen var lite lugnare, och sista dygnet ännu lugnare. Vinden norr om oss hade dött ut så även vågorna la sig.

The second day was a bit calmer, and the last day even calmer. The wind north of us had died out so the waves also get smaller.

Belöningen var detta. En fantastisk liten ö där vi väljer att ankra i viken utanför marinan.

The reward was this. A fantastic little island where we choose to anchor in the bay off the marina.

Tänk att vakna upp till denna vy varje morgon och ta sin frukost i lugn och ro.

Imagine waking up to this view every morning and having your breakfast in peace.

Och på nätterna vaggas man lugnt och stilla till sömns av svallen, och sover så gott. Förstår precis varför man vaggar små bebisar, finns inget mer sövande.

And at night, you are rocked calmly and quietly to sleep by the swell, and sleep soundly. I really understand why little babies are rocked to sleep, there is nothing more dormant.

När vi lämnade Sverige började jag följa en annan svensk båts blogg, Vista med Anna och Arthur. De skulle samma rutt som oss, och jag tänkte att vi kanske skulle stöta på varandra någonstans. Det dröjde ända till Cascais, men plötsligt låg de där och tankade när vi kom. Vi hälsade på varandra som hastigast, och sen åkte de iväg till Porto Santo. Nu när vi anlände till ön tidigt en morgon såg vi att de var kvar, och senare på eftermiddagen kom Arthur och bjöd in oss på middag. Trötta efter överseglingen var en kvällsdrink och att få komma till dukat bord helt underbart. Blev en mycket trevlig kväll, tack ska ni ha Anna och Arthur.

When we left Sweden, I started following another Swedish boat’s blog, Vista with Anna and Arthur. They were going the same route as us, and I thought we might bump into each other somewhere. It was not until Cascais, but suddenly they lay there and refueled when we arrived. We greeted at each other, and then they left for Porto Santo. Now when we arrived to the island early one morning, we saw that they were there, and later in the afternoon Arthur came and invited us to dinner. Tired after the sailing, it was wonderful to be invited to an evening drink and dinner. Had a very nice evening, thank you Anna and Arthur.

Vattnet är kristallklart och 23 grader varmt, vi ligger äntligen på svaj, så äntligen premiärdopp för mig. Att det skulle dröja ända till september trodde jag aldrig. Men i riorna uppe i Galicien var vattentemperaturen bara 16 grader, alltså inget för mig!! och bad i marinorna i storstäderna Porto och Lissabon kändes inte så lockande. Har sett vad vissa släpper ut där. Men det tar jag igen nu. Så härligt att bara slänga sig i från båten så fort det känns lite varmt.

The water is crystal clear and 23 degrees hot, we are finally anchored, so finally the first swim for me. I never thought it would last until September. But in the rias in Galicia, the water temperature was only 16 degrees, so nothing for me !! and bathing in the marinas in the major cities of Porto and Lisbon did not feel so enticing. Have seen what some put out there. But I take that back now. So nice to just jump into the sea from the boat as soon as it feels a little warm.

För övrigt tar vi det väldigt lugnt de här veckorna. Lär känna byn och åker på en guidad jeep-tur runt ön tillsammans med Anna och Arthur. Det tar bara 3½ timme, eftersom ön endast är 11 x 7 km, och då har vi nog hunnit se det mesta och beundrat fantastiska utsikter.

Moreover, we take it very easy these weeks. Get to know the village and go on a guided jeep tour around the island with Anna and Arthur. It only takes 3½ hours, as the island is only 11 x 7 km, and then we have probably seen the most and admired fantastic views.

Naturliga havspooler vid lugnare vindar
Söderut. Snart seglar vi förbi här.

Guiden verkar känna alla på ön, och berättar gärna om alla som bor där nu, men också om dess historia. En gång i tiden var ön helt beväxt av Drakblodsträdet, ( 1400 – 1500 talet ) men nu finns bara enstaka träd kvar, inga skogar.

The guide seems to know everyone on the island, and is happy to tell everyone who lives there now, but also about its history. Once upon a time the island was fully vegetated by the Dragon Blood Tree (1400 – 1500 century) but now there are only a few trees left, no forests

De höggs ner för att komma åt dess röda kåda för växtfärgning av textilier. Därefter anlade man terrasser och började odla säd för export. Men tyvärr regnar det väldigt lite på Porto Santo, så efter 200 års bevattning av odlingarna från sina brunnar (man bar upp vatten till de högsta höjderna) var grundvattnet slut. Allt detta utnyttjande av ön var naturligtvis varken klokt eller hållbart, med tanke på t.ex. erosion och saltvatteninträngning i brunnar. Men de flesta tar de möjligheter de har för att klara sin matförsörjning, och jag vet inte heller hur mycket kunskap de hade på den tiden om konsekvenserna av sitt handlande.

They were cut down in order to access its red sap of the plant dyeing of textiles. Then they built terraces and began to grow grain for export. But unfortunately, it rains very little at Porto Santo, so after 200 years of irrigation of the crops from their wells (they brought water to the highest heights) they was out of groundwater. All this utilization of the island was of course neither wise nor sustainable, considering, for example erosion when the trees was cut down and saline penetration into wells emptied of groundwater. But most people take the opportunities they have to cope with their food supply, and I also don’t know how much knowledge they had at that time about the consequences of their actions.

Numera har de en avsaltningsanläggning som tillverkar deras sötvatten, de har påbörjat återplantering av tall på sluttningarna och turism har tagit över stor del av öns ekonomi.

Nowadays they have a desalination plant that produces their fresh water, they have started replanting pine trees on the slopes and tourism has taken over much of the island’s economy.

Vill ni ha en lugn semester, där lokalborna är fler än turisterna, bada på en 9 km lång badstrand med kristallklart vatten, och kanske spela golf, då är Porto Santo något för dig. Golfbanan lär vara en av de bättre i Europa och anlagd av Seve Ballestreros, ett namn som t.o.m. jag känner igen som ett f.d. golfproffs. Efter att amerikanarna hade flygbas här under kriget, så byggdes Madeira-öarnas första flygplats på Porto Santo, och idag har de en landningsbana på 3 km och anses mycket säker att landa på. Till skillnad mot den på huvudön Madeira, som är lite ökänd.

Do you want a quiet holiday, where locals outnumber tourists swim on a 9 km long beach with crystal clear water, and maybe play golf, then Porto Santo for you. The golf course is said to be one of the better in Europe and created by Seve Ballestreros, a name even I know as a former golf professional. After the Americans had an air base here during the war, the Madeira Islands’ first airport was built at Porto Santo, and today they have a runway of 3 km and are considered very safe to land on. Unlike the one on the main island of Madeira, which is a little infamous.

Columbus anländer på sitt skepp Santa Maria

Under 1400-talet bodde Columbus här på ön och planerade sina resor. Han gifte sig, fick barn och ännu idag finns familjens hus kvar. Naturligtvis var vi där och tittade, och numera är det ett litet museum över Porto Santos historia. Varje år firas hans ankomst med en festival. Så nu har vi sett skeppet Santa Maria med Columbus anlända till stranden och långa processioner av 1400-talsklädda personer som kommer honom till mötes.

During the 15th century, Columbus lived here on the island and planned his travels. He got married, had children and even today the family’s house remains. Of course we were there and looked, and nowadays it is a small museum of the history of Porto Santo. Every year, his arrival is celebrated with a festival. So now we have seen the ship Santa Maria with Columbus arrive at the beach and long processions of 15th century dressed people coming to meet him.

Hela byn levde upp och det var lite som medeltidsveckan i Visby. Kul att få vara med om och att få känna historiens vingslag.

The whole village lived up and it was a bit like medieval week in Visby. Fun to be part of and to get to know the wings of history

Mycket att ha koll på !!

Vi får igång vår watermaker för första gången. Eller rättare sagt, Jonas får igång den. Men även jag har lärt mig nu att hantera knappar och spakar rätt. Så nu gör vi eget dricksvatten av havsvattnet. Känns fantastiskt!

Vi avslutar vår vistelse här traditionsenligt och målar vår logga på piren, som så många seglare före oss gjort.

We get our watermaker running for the first time. Or rather, Jonas gets it started. But even now I’ve learned how to handle buttons and levers correctly. So now we make our own drinking water of the sea water. Feels amazing!

We end our stay here traditionally and paint our sign on the pier, like so many sailors before us made.

Här finns många kända namn och vi känner att vi är i gott sällskap.

Here are many known names and we feel that we are in good company.


Jonas målar och jag är bollplank för hur det ska göras 🙂 och vi blev båda nöjda.

Jonas paint and I’m a sounding board for how to do it 🙂 and we were both happy.

Nu bär det av mot Kanarieöarna och La Palma

Now we sail towards the Canary Islands and La Palma

En reaktion till “Porto Santo

  1. Äntligen kom det in lite nytt 😃. Trevligt att få en längre uppdatering. Det är livsnjutning och vi känner riktigt hur bra ni har det. 🥰 Lite sjösjuka är väl hanterbart när resten är så fantastiskt

    Gilla

Kommentarer är stängda.