Fantastic Cocoa Point

Finally back to Barbuda and Cocoa Point where Princess Diana Beach is located, the most paradisiacal beach we have visited so far here in the Caribbean. We have planned to stay at Barbuda until we have to return to Antigua to pick up our new sails in a few weeks.

Äntligen tillbaka på Barbuda och Cocoa Point där Princess Diana Beach ligger, den mest paradisiska strand vi besökt än så länge här i Karibien. Vi har planerat att stanna på Barbuda tills vi måste tillbaka till Antigua för att hämta våra nya segel om några veckor.

One of our walks along the beach at Cocoa Point towards Shack-A-Kai

When we arrive to Cocoa Point, there are only a few other boats here and we have the whole beach almost completely to ourselves. Shack-A-Kai, run by Inoch from Barbuda, is open now and we go there almost every day to enjoy the atmosphere and an ice cold beer on the beach. A little special thing for Barbuda is that they have their horses and donkeys loose on the island and it is quite common for us to see a herd of beautiful horses come walking along the beach.

It looks about the same as last year we were here, except that the construction of the resort have advanced a bit.

När vi kommer till Cocoa Point, är det bara ett fåtal andra båtar här och vi har hela stranden nästan helt för oss själva till en början. Shack-A-Kai, som drivs av Inoch från Barbuda, har öppet nu och vi åker dit nästan varje dag för att njuta av stämningen och en iskall öl på stranden. En lite speciell sak för Barbuda är att de har sina hästar och åsnor lösa på ön och det är rätt vanligt att vi får se en flock vackra hästar komma gående längs stranden.

Det ser ungefär ut som förra året vi var här, möjligen att de har kommit längre på bygget av resorten.

You can also order grilled lobster to enjoy at the bar along with accessories. When the swedish sailing yacht Joker with Christina and Leif has arrived, we book a barbeque at Shak-A-Kai together with Mirja and Håkan at Flying Penguin. It will be an unforgettable afternoon and evening, with a boule game on the beach and grilled lobster at Shack-A-Kai on the world’s most beautiful beach, Cocoa Point.

Det går också att beställa grillad lobster att avnjuta i baren tillsammans med medhavda tillbehör. När den svenska segelbåten Joker med Christina och Leif också har kommit hit, bokar vi en barbeque på Shak-A-Kai tillsammans med Mirja och Håkan på Flying Penguin. Det blir en oförglömlig eftermiddag och kväll, med boule spel på stranden och grillad lobster vid Shack-A-Kai på världens vackraste strand, Cocoa Point.

Blurry memories

It may sound a little strange to write that every day is about the same here in paradise and that after a while they flow together into a single long worry-free time without stress or problems. After a while, it becomes difficult to remember which day we did what.

Our days usually start with breakfast with coffee, I almost always wake up first so Carina usually wakes up when the wonderful smell of coffee spreads to the aft cabin. After breakfast and coffee, there will be swimming, snorkeling or a walk on the beach for a few hours, often with Mirja and Håkan. After that we have afternoon coffee on the boat and swim behind the boat. Then it’s time for sundowner on a boat or on the beach and after that we usually have dinner on board Sally.

There is always something to maintain or fix on a boat, so if it gets very “boring” I can always find variety and work with something like that :), for example try to fix a delaminated genoa.

One memory is very clear from this period and that is that when we have been here two days, we were told that the crew of a sailboat a few hundred meters further out had seen a tiger shark by their boat the night before. After that, it suddenly became not as easy to jump into the water and Carina gave up completely until we had read that young tiger sharks could get inside reefs during the night and look for food. After that she also took a swim by the boat. Making snorkeling excursions on the reef was no longer relevant.

Det låter kanske lite konstigt att skriva att alla dagar är ungefär lika här i paradiset och att de efter ett tag flyter ihop till en enda lång bekymmersfri tid utan stress eller problem. Efter ett tag blir det svårt att komma ihåg vilken dag vi gjorde vad.

Våra dagar brukar börja med frukost med kaffe, jag vaknar nästan alltid först så Carina brukar vakna när den underbara kaffedoften sprider sig till akterruffen. Efter frukost och fika blir det bad, snorkling eller promenad på stranden några timmar, ofta tillsammans med Mirja och Håkan. Efter det tar vi eftermiddagskaffe på båten och badar bakom båten. Sen är det dags för sundowner på en båt eller på stranden och efter det brukar vi äta middag ombor på Sally.

Det finns alltid något att underhålla eller laga på en båt, så skulle det bli väldigt “långtråkigt” kan jag alltid hitta omväxling och jobba med något sånt :), exempelvis försöka laga en delaminerad genua.

Ett minne är väldigt klart från den här perioden och det är att när vi har varit här 2 nätter, fick höra att besättningen på en segelbåt några hundra meter längre ut hade sett tigerhaj vid sin båt kvällen innan. Efter det blev det plötsligt inte lika lätt att hoppa i vattnet. Carina avstod helt tills vi hade läst att det bara var under natten som unga tigerhajar kan ta sig innanför rev och leta mat. Efter det tog även hon bad vid båten. Att göra snorklingsutflykter på revet var inte längre aktuellt.

One day a new, and somewhat spectacular boat arrives at the resort. It has caterpillar feet and can drive up and park on the beach itself.

En dag kommer det en ny och lite spektakulär båt till resorten. Den har larvfötter och kan köra upp och parkera på stranden.

We get several fantastic days here at Cocoa Point and here are some pictures from another day at Shack-A-Kai.

Vi får flera fantastiska dagar här vid Cocoa Point och här kommer några bilder från en annan dag vid Shack-A-Kai.

New boat issues

We love to live this sailing life, it offers so many fantastic experiences and encounters with people. But there is also an everyday life with boat maintenance. On the way here, the foredeck was flooded by waves that have leaked into the forepeak. As far as I can see, the leak is due to the sealing strip no longer is closing tightly and water under pressure can find its way under the front edge of the hatch. So now we have one more thing to fix when we’re back in Antigua.

Vi älskar att leva det här seglarlivet, det bjuder på så mycket fantastiska upplevelser och möten med människor. Men det finns även ett vardagsliv med underhåll av båt. På vägen hit blev fördäcket överspolat av vågor som har läckt in i förpiken. Såvitt jag kan se beror läckan på att tätningslisten inte sluter tätt längre och vatten under tryck kan leta sig in i framkant av luckan. Så nu har vi en sak till att laga när vi är tillbaka på Antigua.

Up next

After a week at Cocoa Point, the wind will turn south east and increase. Then the reef at Spanish Point provides better protection and since we have not been there before, we go there some day before the wind will increase.

Efter en vecka vid Cocoa Point ska vinden vrida mot syd ost och öka. Då ger revet vid Spanish Point bättre skydd och eftersom vi inte varit där förut går vi dit någon dag innan vinden ska öka.