Författare: Jonas

 • Vinter i Lagos

  Vinter i Lagos

  Tänk vad tiden går fort. Nu när jag skriver den här artikeln om sista månaderna i Lagos, är året nästan slut och vi har hunnit segla ner till Las Palmas via Porto Santo, Lanzarote och Fuerte Ventura. Men mer om det i kommande inlägg. Efter höstseglingen längs Spanska sydkusten tillbringade vi resten av vintern och […]

 • Winter in Lagos

  Winter in Lagos

  How time flies. Now that I am writing this article about the last months in Lagos, the year is almost over and we have managed to sail down to Las Palmas via Porto Santo, Lanzarote and Fuerte Ventura. But more about that in future posts. After the autumn sailing along the Spanish south coast, we […]

 • Electrical systems, part 1 – Basics

  Electrical systems, part 1 – Basics

  In this article, you can read about the basics of electrical systems and the concepts of DC and AC. In order for the article not to be so extensive, I have broken out the parts that are about Ohm’s law How to use a multimeter More about alternating current

 • Elsystem, del 1 – Grunder

  Elsystem, del 1 – Grunder

  I den här artikeln kan du läsa om grunderna för elektriska system och begreppen likspänning och växelspänning. För att artikeln inte skulle bli så omfattande har jag brutit ut de delar som handlar om Ohm’s lag Hur man använder en multimeter Fördjupad beskrivning av växelspänningsystem

 • Electrical systems, part 1 – Ohms law

  In this article, you can read about the basic properties of electrical voltage, current, and resistance and Ohm’s law which describes the mathematical relationship between the three quantities.