Using PredictWind

We have had a standard subscription with PredictWind since we started our long-distance sailing. You need such a subscription to be able to download GRIB files via IridiumGo. You also get a tracking page and are allowed to download route suggestions. In this article, I write about how we used PredictWind and what we learned from it.

Vi har haft ett standard-abonnemang hos PredictWind sen vi började vår långsegling. Det behövs ett sånt abonnemang för att kunna hämta GRIB-filer via IridiumGo. Man får även en tracking-sida och ges möjlighet hämta ruttförslag. I den här artikeln skriver jag om hur vi använde PredictWind och vad vi lärt oss från det.

This weather was not found in the GRIB-files
Continue reading “Using PredictWind”

How we solved our internet access

Connection to the internet was one of the things we wanted to work smoothly while we sail around the world. So before we left Sweden, I thought a bit about how we would have access to the internet while we live on the boat and sail from country to country, crossing an ocean or while in a marina or at a remote bay. This post is about how our preparations matched the reality.

Uppkoppling till internet var en av de sakerna vi ville skulle fungera smidigt under tiden vi långseglar. Så innan vi lämnade Sverige funderade jag en del på hur vi skulle ha tillgång till internet medan vi bor på båten och seglar från land till land, när vi korsar en ocean eller när vi är i en marina eller ankrade i en avlägsen vik. I det här inlägget skriver jag om våra förberedelserna och hur det blev i verkligheten.

Continue reading “How we solved our internet access”

Grenada quarantine

The sailing down to Grenada from Sainte Anne on Martinique will take about a 24 hours. According to the weather forecast for Thursday and Friday, we will get 15 knots of wind from the east, perfect for sailing with a course around 200 degrees. We pick up the anchor at seven in the morning and set sail in the moderate breeze. When we get out in St Lucia Strait the wind increases and there is long stretches of sargasso seaweed on the sea. Soon it’s time to try your luck fishing and maybe catch a Mahi-Mahi.

Seglingen ner till Grenada från Sainte Anne på Martinique kommer att ta ungefär 24 tim. Enligt väderprognosen för torsdag och fredag ska vi få 15 knops vind från ost, helt perfekt för segling med kurs kring 200 grader. Vi tar upp ankaret vid sju på morgonen och sätter segel i den friska brisen. När vi kommer ut i St Lucia Strait ökar vinden och det ligger långa stråk med sargasso-tång på vattnet. Snart är det dags att prova fiskelyckan och kanske fånga en Mahi-Mahi.

Continue reading “Grenada quarantine”

AIS fault VSWR

Last night while sailing down to Martinique, an alarm came from the AIS: “External fault on AIS unit: Antenna VSWR fault
It’s night and I’m alone on my watch and only have the possibility to check that the antennas are still there and that the cables are connected. There has been no alarm about missing GPS position from AIS, so I guess it is the VHF antenna that is the problem. If that is the case, it would reduce the reach of our AIS-signal so we may not be visible on other AIS receivers and we couldn’t receive AIS-signals from other boats.

Sista natten under seglingen hit ner till Martinique kommer ett larm från AIS’en: “Externt fel på AIS-enhet: Antenn VSWR-fel”
Eftersom där natt är jag ensam på min vakt och har bara möjlighet att kolla att antennerna är kvar och att kablarna är anslutna. Det har inte kommit något larm om saknad GPS-position från AIS, så jag antar att det är VHF-antennen som det är fel på. Om det är så, gör det att vi syns sämre eller inte alls på andra AIS-mottagare och vi kommer inte att ta emot AIS-signalerna från andra båtar lika bra längre.

Continue reading “AIS fault VSWR”

Martinique stop over

Trinidad will not open its border in time for us to leave the Caribbean before the hurricane season intensifies in August. As a result, we decided to haul out the boat at Grenada which has just opened its border. We have chosen to split the route from Sint-Maarten down to Grenada and the first stop will be St Anne on Martinique where Mirja and Håkan are with Flying Penguin. The distance is about 250 M against the current and the wind.

Trinidad kommer inte att öppna sin gräns i tid för att vi ska hinna lämna Karibien innan orkansäsongen tar fart på allvar i Augusti. Det har gjort att vi bestämt oss för att ta upp båten på Grenada som just öppnat sin gräns. Vi har valt att dela upp etappen från Sint-Maarten ner till Grenada och första anhalt blir St Anne på Martinique där Mirja och Håkan är med Flying Penguin. Dit är det ungefär 250 M mot ström och vind.

Continue reading “Martinique stop over”