Författare: Jonas

 • Electrical systems, part 1 – Basics

  Electrical systems, part 1 – Basics

  In this article, you can read about the basics of electrical systems and the concepts of DC and AC. In order for the article not to be so extensive, I have broken out the parts that are about Ohm’s law How to use a multimeter More about alternating current

 • Elsystem, del 1 – Grunder

  Elsystem, del 1 – Grunder

  I den här artikeln kan du läsa om grunderna för elektriska system och begreppen likspänning och växelspänning. För att artikeln inte skulle bli så omfattande har jag brutit ut de delar som handlar om Ohm’s lag Hur man använder en multimeter Fördjupad beskrivning av växelspänningsystem

 • Electrical systems, part 1 – Ohms law

  In this article, you can read about the basic properties of electrical voltage, current, and resistance and Ohm’s law which describes the mathematical relationship between the three quantities.

 • Elsystem, del 1 – Ohms lag

  I den här artikeln kan du läsa om de grundläggande egenskaperna för elektrisk spänning, ström och resistans och Ohm’s lag som beskriver det matematiska sambandet mellan de tre storheterna.

 • Electrical systems, part 1 – More about AC

  In this article, you can read more about the different forms of AC systems used in Europe and the United States.