Windy New Year’s Eve

On New Year’s Eve, it started to blow more and the gusts had gale force. It started to get bumpy at the anchorage on the Tobago Cays and before lunch most of the boats had left the anchorage. The wind would increase further during the day and reach gale force at night.

På Nyårsafton började det blåsa mer och vindbyarna hade kulingstyrka. Det började bli guppigt vid ankringen på Tobago Cays och innan lunch hade de flesta båtar lämnat ankringen. Vinden skulle öka ytterligare under dagen och nå kulingstyrka natten till kvällen.

Continue reading “Windy New Year’s Eve”

Tobago Cays

Soon it will be New Year’s Eve and we have planned to celebrate with grilled Lobster together with Håkan and Mirja at Flying Penguin. Preferably out on the Tobago Cays at Romeo’s Beach BBQ on Petit Bateau.

Snart är det nyårsafton och det har vi planerat att fira med grillad Lobster tillsammans med Håkan och Mirja på Flying Penguin. Helst ute på Tobago Cays hos Romeo’s Beach BBQ på Petit Bateau.

Romeo’s Beach BBQ on Tobago Cays
Continue reading “Tobago Cays”

Petit Saint Vincent and Mopion

We visit Mopion, a tiny sandy island in the reef north of Petit Saint Vincent. As so often this season, we sail in company with Mirja and Håkan on Flying Penguin from Stockholm. It will be some nice days with lots of sun and snorkeling on the reef.

Vi besöker Mopion, en pytteliten sandö i revet norr om Petit Saint Vincent. Som så ofta den här säsongen seglar vi i sällskap med Mirja och Håkan på Flying Penguin från Stockholm. Det blir några fina dagar med mycket sol och snorkling.

Mopion with the umbrella
Continue reading “Petit Saint Vincent and Mopion”

Christmas on Union Island

Now there are only a few days left until Christmas Eve that we had first planned to celebrate on Petit Saint Vincent. But there we are not allowed to go ashore because the whole island is a resort that has different quarantine rules than the rest of the country. Instead, we’ll be celebrating somewhere on Union Island.

Nu är det bara några dagar kvar till julafton och vi hade först tänkt fira jul på Petit Saint Vincent. Där får vi inte gå iland eftersom hela ön är en resort som har andra karantänregler än övriga landet. Istället ska vi fira någonstans på Union Island.

Rainbow over Sally, photo by Flying Penguin
Continue reading “Christmas on Union Island”

Quarantine on Union Island

We left Tyrell Bay on Carriacou in the morning and sailed in light wind up to Union Island. The last bit we used the engine. Union Island belongs to Saint Vincent and the Grenadines and that means changing the guest flag and hoisting the yellow Q flag under the country’s guest flag to show that we have not yet cleared into the country, extra important now during the pandemic.

Vi lämnade Tyrell Bay på Carriacou på förmiddagen och segalde i svag vind upp till Union Island. Sista biten använder vi motorn. Union Island hör till Saint Vincent and the Grenadines och det innebär byte av gästflagga samt hissa den gula Q-flaggan under landets gästflagga för att visa att vi ännu inte har klarerat in i landet, extra viktigt nu under pandemin.

Continue reading “Quarantine on Union Island”