Författare: Jonas

 • Elsystem, del 1 – Mer om växelspänning

  I den här artikeln kan du läsa mer om de olika former av växelspänningssystem som används i Europa och USA.

 • Elsystem, del 1 – Multimetern

  I den här artikeln kan du läsa om du använder en s.k multimeter (mätinstrument) för att mäta spänning, motstånd och ström. Jag skulle vilja påstå att det är ditt viktigaste mätinstrumentet för att kunna felsöka elsystemet.

 • Electrical systems, part 1 – The multimeter

  In this article, you can read if you use a so-called multimeter (measuring instrument) to measure voltage, resistance, and current. I would like to say that it is your most important measuring instrument to be able to troubleshoot the electrical system.

 • Electrical system, part 2 – Overview

  Electrical system, part 2 – Overview

  In this and the next 2 articles, I make a description of an electrical system intended for a long-distance equipped newer boat around 40-60 feet with the possibility to connect 12V, 24V, and 230V equipment. This article provides an overview of the electrical system with its components and the factors that influence its design.

 • Elsystem, del 2 – Översikt

  Elsystem, del 2 – Översikt

  I den här och nästa 2 artiklar gör jag en beskrivning av ett elsystem avsett för en långfärdsutrustad nyare båt kring 40-60 fot med möjlighet att ansluta 12V, 24V och 230V utrustning. Den här artikeln innehåller en översiktlig beskrivning av elsystemet med dess komponenter och faktorer som påverkar dess konstruktion.