Författare: Jonas

 • Elsystem, del 1 – Mer om växelspänning

  I den här artikeln kan du läsa mer om de olika former av växelspänningssystem som används i Europa och USA.

 • Elsystem, del 1 – Multimetern

  I den här artikeln kan du läsa om du använder en s.k multimeter (mätinstrument) för att mäta spänning, motstånd och ström. Jag skulle vilja påstå att det är ditt viktigaste mätinstrumentet för att kunna felsöka elsystemet.

 • Electrical systems, part 1 – The multimeter

  In this article, you can read if you use a so-called multimeter (measuring instrument) to measure voltage, resistance, and current. I would like to say that it is your most important measuring instrument to be able to troubleshoot the electrical system.

 • The electrical system on a sailing boat

  The electrical system on a sailing boat

  The electrical system is one of the most important systems on a boat and as we use more and more electrical equipment on board, the need for electricity increases. In these articles, I have the ambition to write about electrical systems, so that most people who are interested can understand how the system works and […]

 • Elsystem på en långfärdsbåt

  Elsystem på en långfärdsbåt

  Elsystemet är ett av de viktigaste systemen på en båt och i takt med att vi använder mer och mer elektrisk utrustning ombord ökar behovet av el. I de här artiklarna har jag ambitionen att skriva om elsystem, så att de flesta som är intresserade, kan förstå hur systemet fungerar och ha nytta av det […]

Med kraft från WordPress.com.