Författare: Jonas

 • Electrical system, part 2 – Cable sizing

  Electrical system, part 2 – Cable sizing

  When planning an electrical system, it is important to know how thick the cables must be so that they are not heated by the current they are to transport. It can also be good to be able to check if an existing electrical system has correctly dimensioned cables.

 • Elsystem, del 2 – Dimensionera kablar

  Elsystem, del 2 – Dimensionera kablar

  När man planerar ett elsystem är det viktigt att känna till hur grova kablarna måste vara för att de inte värmas upp av strömmen de ska transportera. Det kan också vara bra att kunna kontrollera om ett befintligt elsystem har rätt dimensionerade kablar. Som tur är går det att beräkna vilken kabelarea som behövs och […]

 • Electrical system, part 2 – Electrical components

  Electrical system, part 2 – Electrical components

  This appendix explains the symbols and other electrical components included in the overview of the electrical system.

 • Elsystem, del 2 – Elektriska komponenter

  Elsystem, del 2 – Elektriska komponenter

  I den här bilagan förklaras de symboler och elektriska komponenter som finns med i översikten av elsystemet.

 • Electrical system, part 3 – Subsystems

  Electrical system, part 3 – Subsystems

  In this article, I go through the design and function of the main circuits in the electrical subsystems. The article also describes several of the components and circuits of the subsystems in separate appendices. That makes this article the most comprehensive one in the series.