Författare: Jonas

 • Electrical system, part 2 – Overview

  Electrical system, part 2 – Overview

  In this and the next 2 articles, I make a description of an electrical system intended for a long-distance equipped newer boat around 40-60 feet with the possibility to connect 12V, 24V, and 230V equipment. This article provides an overview of the electrical system with its components and the factors that influence its design.

 • Elsystem, del 2 – Översikt

  Elsystem, del 2 – Översikt

  I den här och nästa 2 artiklar gör jag en beskrivning av ett elsystem avsett för en långfärdsutrustad nyare båt kring 40-60 fot med möjlighet att ansluta 12V, 24V och 230V utrustning. Den här artikeln innehåller en översiktlig beskrivning av elsystemet med dess komponenter och faktorer som påverkar dess konstruktion.

 • Electrical system, part 2 – Cable sizing

  Electrical system, part 2 – Cable sizing

  When planning an electrical system, it is important to know how thick the cables must be so that they are not heated by the current they are to transport. It can also be good to be able to check if an existing electrical system has correctly dimensioned cables.

 • Elsystem, del 2 – Dimensionera kablar

  Elsystem, del 2 – Dimensionera kablar

  När man planerar ett elsystem är det viktigt att känna till hur grova kablarna måste vara för att de inte värmas upp av strömmen de ska transportera. Det kan också vara bra att kunna kontrollera om ett befintligt elsystem har rätt dimensionerade kablar. Som tur är går det att beräkna vilken kabelarea som behövs och […]

 • Electrical system, part 2 – Electrical components

  Electrical system, part 2 – Electrical components

  This appendix explains the symbols and other electrical components included in the overview of the electrical system.