Författare: Jonas

 • Atlantic crossing 2019, 3rd week

  Atlantic crossing 2019, 3rd week

  10-12-2019, 16º 03.901N 52º 18.597WTired of the rolly wing on wing sailing Today we had enough of the rolly sailing wing on wing with sails flapping hard now and then. We are now reaching and zick zacking along the route. Much more stable boat and easier to be on board now and we can also…

 • Atlantöverfart 2019, 3:e veckan

  Atlantöverfart 2019, 3:e veckan

  10-12-2019, 16º 03.901N 52º 18.597WTRÖTTA PÅ DEN RULLANDE PLATTLÄNSEN Idag fick vi nog av den rullande plattlänsen ”wing-on-wing” med segel som fladdrar hårt då och då. Vi har ändrat kurs och seglar med vinden snett bakifrån. Mycket stabilare båt och lättare att vara ombord nu och vi kan också få mer sömn. För tillfället prioriterar…

 • Atlantic crossing 2019, 2nd week

  Atlantic crossing 2019, 2nd week

  02-12-2019, 19º 26.032N 29º 40.678WIn the trade winds Last night we got a couple of hours of wind above 10 knots, after that, it was a night with flapping sails and bad sleep due to all noise generated by the sails. Now we are below 20 degrees north and where the trade winds begin to…

 • Atlantöverfart 2019, 2:a veckan

  Atlantöverfart 2019, 2:a veckan

  02-12-2019, 19º 26.032N 29º 40.678WI PASSADVINDEN I natt fick vi ett par timmars vind över 10 knop, efter det blev det en natt med fladdrande segel och dålig sömn på grund av allt ljud som seglen skapar. Nu är vi under 20 grader norr och där passadvindarna börjar blåsa främst från NO och det är…

 • Atlantic crossing 2019, 1st week

  Atlantic crossing 2019, 1st week

  24-11-2019, 27º 42.742N 15º 16.490WIn the acceleration zone doing good speed (8-9 knots) south in 20 knots of wind. We look forward to this adventure and new experience. We wish all participants in the ARC 2019 good luck and a fair wind.Jonas, Carina and Johan

Webbplats drivs med WordPress.com.